Отличие сертификата от декларации Отличие сертификата от декларации: https://www.serconsrus.ru/press_centr/publikacii/otlichiya_obyazatelnogo_sertifikata_ot_deklaracii/